/Política de responsabilitat social
Política de responsabilitat social2024-05-15T16:47:43+00:00

POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

ENDOterapia Vegetal® va néixer l’any 2004 com a empresa pionera en donar a conèixer la tècnica d’endoteràpia al nostre país. Hem invertit molt esforç, des del nostre inici (quan molt pocs confiaven en la tècnica de la injecció al tronc) fins a l’actualitat, per consolidar l’endoteràpia vegetal como un sistema de tractament de necessària obligatorietat en múltiples situacions. Ens hem consolidat com una empresa líder al sector, tenint representació en moltes províncies del territori espanyol i en diferents països d’Europa, Àsia, Sud-Amèrica, Amèrica Central i Estats Units.

ENDOterapia Vegetal® assegura el rigorós compliment de la legislació vigent, dels requisits normatius i d’altres requisits adquirits. A més, de manera voluntària, es compromet a integrar a la seva estratègia, polítiques i procediments, aspectes mediambientals, socials, ètics, de bon govern, de confiança i transparència, responent en tot moment de les conseqüències derivades de les seves accions i complint amb tots els requisits de l’estàndard SA8000.

L’abast d’aquesta política engloba totes les activitats del negoci d’ ENDOterapia Vegetal® i es concreta amb els següents compromisos:

  • Treball infantil: en cap cas l’organització prendrà part o recolzarà el treball amb mà d’obra infantil, menors de 18 anys.
  • Treball forçós: l’organització prohibeix el treball forçós en totes les seves formes.
  • Llibertat sindical i dret de negociació col·lectiva: l’organització promou i respecta els drets dels seus treballadors i treballadores i la llibertat d’associació.
  • Discriminació, diversitat i inclusió: s’assegura la igualtat real d’ oportunitats en la contractació, remuneració, capacitació i promoció refusant qualsevol discriminació en l’àmbit professional per qualsevol motiu. A més, s’assegura la dignitat i respecte dels seus professionals en qualsevol àmbit de l’empresa.
  • Seguretat i Salut: la prevenció de riscos laborals és un factor clau per l’organització i aquesta assegura l’avaluació, prevenció i control dels riscos, prenent les mesures necessàries a totes les seves activitats.
  • Política de retribució: l’empresa se compromet al compliment de la legislació vigent en matèria retributiva, promovent condicions justes i equitatives entre les diferents persones que treballen a l’organització.
  • Conciliació de vida laboral i personal: des de l’empresa se promouen mesures que afavoreixen la conciliació entre la vida laboral i la vida personal mitjançant mecanismes flexibles, tals com permisos de maternitat i paternitat, horaris flexibles, etc.
  • Seguiment i millora: sota el compromís de seguir en un procés de millora continua, l’organització revisa, avalua i verifica tots els seus processos incloent la seva cadena de subministrament.

Aquesta Política, que conviurà amb altres polítiques internes aplicables, es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la Direcció, amb la finalitat de que es tinguin en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. A més, es comunica i es posa a disposició de totes les parts interessades per la seva comprensió i consulta a: www.endoterapiavegetal.com

Ens pot fer arribar qualsevol comentari, recomanació o queixa en l’àmbit de la responsabilitat social a través del correu electrònic: info@endoterapiavegetal.com. Es garanteix que el seu tractament serà confidencial, imparcial i sense represàlies

 

Llorenç Baronat
Direcció


Enllaços d’interès de certificació :
Social Accountability Accreditation Services (SAAS) http://www.saasaccreditation.org/
Social Accountability International (SAI) http://www.sa-intl.org/