/Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball
Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball2022-09-09T11:30:21+00:00

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

ENDOterapia Vegetal® va néixer l’any 2004 com a empresa pionera en donar a conèixer la tècnica d’endoteràpia al nostre país. Hem invertit molt esforç, des del nostre inici fins a l’actualitat, per consolidar l’endoteràpia vegetal como un sistema de tractament de necessària obligatorietat en múltiples situacions. Ens hem consolidat com una empresa líder al sector, tenint representació en moltes províncies del territori espanyol i en diferents països d’Europa, Àsia, Sud-Amèrica, Amèrica Central i Estats Units.Les activitats que ENDOterapia Vegetal® considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 I ISO 45001:2018 són:

 • Aplicació de tractaments fitosanitaris i/o complexos nutritius mitjançant injecció directa al sistema vascular d‟arbres i palmeres.
 • Disseny i comercialització d’equips per aplicar els tractaments d’injecció en arbres i palmeres.
 • Treballs de jardineria
 • Comercialització d’adobs, fitosanitaris, biocides i altres mitjans de defensa fitosanitària.

La nostra Política de Qualitat va dirigida tant a les entitats públiques, empreses privades i particulars on el benestar de l’arbrat forma part de la seva manera de fer, abraçant des de l’agricultura fins a l’ornamentació. A nostra política recollim les següents línies mestres:

 • Compromís en complir les exigències, requisits i expectatives dels nostres clients, així com els requisits legals i reglamentaris.
 • Preservar la salut de l’arbre d’una forma eficaç i respectuosa amb el medi ambient.
 • Ser el referent internacional en la gestió de les diferents problemàtiques fitopatològiques, gràcies a l’ús de les noves tecnologies.
 • Fomentar la recerca de millores de la nostra tècnica, amb tractaments més efectius per a
  diferents plagues i malalties
 • Formar a persones per a l’ús de noves tècniques aplicades a la jardineria.
 • Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l’empresa.
 • Responsabilitat, participació i col·laboració de tot el personal, començant per la pròpia direcció.
 • Compromís per proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut vinculada amb el lloc de treball.
 • Fomentar la consulta i participació dels treballadors.
 • Prendre les mesures adequades per eliminar els perills i reduir els riscs per a la seguretat i
  salut en el treball.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i resta de parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

25/05/2022