/Aspects juridiques
Aspects juridiques2019-04-01T10:06:42+00:00

Aspectes legals

1.- Ús i accés d’usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ENDOterapia Vegetal.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de ENDOterapia Vegetal i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de ENDOterapia Vegetal.

Contingut de la web i enllaços (links)

ENDOterapia Vegetal es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

ENDOterapia Vegetal no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per « links » o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de ENDOterapia Vegetal. La presència de « links » o enllaços a les pàgines web de ENDOterapia Vegetal té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

2.- Legislació

Amb caràcter general les relacions entre ENDOterapia Vegetal i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.